Over de auteur

De auteur (geboren 1943) is opgegroeid in Terneuzen. Na zijn eindexamen gymnasium ging hij in Leiden scheikunde studeren. Na zijn promotie in 1972 heeft hij voor een loopbaan in het onderwijs gekozen. Hij was leraar scheikunde aan twee scholen voor voortgezet onderwijs en gedeeltelijk daarmee overlappend lerarenopleider, nascholer, consultant, manager en bestuurder aan de universiteit van Leiden.

De laatste jaren voor zijn pensionering werkte hij als adviseur en ontwikkelaar voor de Open Universiteit en de Stichting Beroepskwaliteit Leraren.
Sinds zijn pensionering in 2008 is hij ZZP-er op het gebied van ontwikkeling en advisering in het onderwijs, nationaal en internationaal. Daarnaast heeft hij zich, zoals zovelen van zijn gepensioneerde lotgenoten‚ op het schrijverspad begeven.
Pieter werkt momenteel aan zijn vijfde roman.